1+1=3 na Pielęgnację ciała ❤️
pl
Polityka prywatności

Wersja aktualna na dzień 9 czerwca 2023 r.

POLITYKA PRYWATNOŚCI

SKLEPU INTERNETOWEGO "SISTER"S AROMA"

(dalej - "Polityka prywatności")

Niniejsza Polityka Prywatności została opracowana zgodnie z wymogami prawa europejskiego, ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (General Data Protection Regulation, GDPR; Regulation (EU) 2016/679), które reguluje stosunki prawne związane z gromadzeniem, przetwarzaniem, przechowywaniem danych osobowych, a także prawo obywateli do prywatności i prawo do wyrażania własnych poglądów.

1. DEFINICJE POJĘĆ

1.1 W niniejszej Polityce Prywatności stosuje się następujące terminy:

1.1.1. "Sister"s Aroma" spółka z ograniczona odpowiedzialnością (adres: 00-831, Polska, Warszawa, ul. Twarda 44; KRS: 0000990359; NIP: 5273017918; REGON: 523030588), która jest właścicielem sklepu internetowego "Sister"s Aroma" i sprzedaje produkty lub usługi.

1.1.2. "Administracja strony internetowej sklepu internetowego "Sister"s Aroma" (dalej - Administracja strony)" – osoby upoważnione do zarządzania stroną internetową, które działają w imieniu Sklepu internetowego "Sister"s Aroma", przetwarzają i przechowują dane osobowe, a także wskazują cel przetwarzania danych osobowych, zawartość danych osobowych, podlegających przetwarzaniu i gromadzeniu, czynnościom lub operacjom wykonywanym na danych osobowych.

1.1.3. "Sklep Internetowy "Sister"s Aroma" – platforma online w Internecie, która znajduje się pod adresem: https://eu.sistersaroma.com/pl/, z pomocą której Użytkownik może nabyć towary lub usługi "Sister"s Aroma".

1.1.4. "Dane osobowe" – każda informacja, która dotyczy bezpośrednio lub pośrednio konkretnej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej (podmiotu danych osobowych), w tym Użytkownika serwisu.

1.1.5. "Przetwarzanie danych osobowych" – każde działanie (operacja) albo zbiór działań (operacji), które odbywają się z wykorzystaniem automatyzacji lub bez użycia takich środków z danymi osobowymi, w tym: zbieranie, utrwalanie, systematyzowanie, gromadzenie, przechowywanie, wyjaśnianie (aktualizowanie, modyfikowanie), pobieranie, wykorzystywanie, przekazywanie (dystrybucja, udostępnianie), depersonalizowanie, blokowanie, usuwanie, niszczenie danych osobowych Użytkownika.

1.1.6. "Prywatność danych osobowych" - obowiązkowy wymóg niedopuszczania do udostępniania danych osobowych podmiotu (Użytkownika) bez osobistej zgody osoby fizycznej lub inne podstawy prawne przestrzegane przez Administrację strony lub inne osoby, które uzyskały dostęp do danych osobowych.

1.1.7. "Użytkownik strony Sklepu Internetowego "Sister"s Aroma" lub "Użytkownik" – osoba fizyczna, którą można zidentyfikować bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności poprzez imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane dotyczące miejsca przebywania, identyfikator online lub na podstawie jednego lub większej liczby czynników specyficznych dla fizycznej lub fizjologicznej, genetycznej, psychicznej, ekonomicznej, kulturowej lub społecznej tożsamości tej osoby fizycznej (art. 4 ust. 1 GDPR). Użytkownikiem jest osoba, która kupuje towary lub usługi "Sister"s Aroma" lub jedynie odwiedza stronę Sklepu Internetowego "Sister"s Aroma".

1.1.8. "Cookies"– niewielki fragment danych wysyłany przez serwer WWW i przechowywany na komputerze użytkownika, który klient WWW lub przeglądarka internetowa wysyła do serwera WWW w żądaniu HTTP za każdym razem, gdy próbuje otworzyć stronę danej witryny.

1.1.9. "Adres IP" – unikalny adres sieciowy węzła w sieci komputerowej oparty na protokole IP.

2. PRZEDMIOT POLITYKI PRYWATNOŚCI

2.1. Korzystając ze strony internetowej albo kupując towary lub usługi w Sklepie Internetowym "Sister"s Aroma", Użytkownik potwierdza wyrażenie zgody na zbieranie i przetwarzanie danych osobowych przez "Sister"s Aroma", Administrację strony oraz upoważnione osoby.

2.2. Użytkownik udziela zgody Administracji strony oraz "Sister"s Aroma" na przetwarzanie otrzymanych informacji, w tym zbieranie, systematyzowanie, gromadzenie, przechowywanie, wyjaśnianie (aktualizowanie, poprawianie), wykorzystywanie, rozpowszechnianie, depersonalizowanie, blokowanie, niszczenie danych osobowych określonych w kwestionariuszu na potrzeby działań mających na celu tworzenie bazy danych uczestników, opracowywanie raportów statystycznych, prowadzenie badań rynkowych, a także interakcji z Użytkownikiem, w tym za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnych, włączając w to wysyłanie wiadomości SMS i e-mail, do czasu wycofania takiej zgody.

2.3. Użytkownik wyraża zgodę na to, aby Administracja strony oraz "Sister's Aroma" miały prawo do interakcji z Użytkownikiem poprzez bezpośrednie kontakty z wykorzystaniem różnych środków komunikacji, w tym między innymi: poczty tradycyjnej, poczty elektronicznej, Internetu itp.

2.4. Dane osobowe, podlegające przetwarzaniu i gromadzeniu w ramach niniejszej Polityki Prywatności, zawierają niżej wymienione dane, jednak nie ograniczają się jedynie do nich:

2.4.1. Dane klienta (osoby fizycznej Użytkownika):

● imię i/albo nazwisko;

● poczta elektroniczna;

● telefon;

● nazwa przedsiębiorstwa;

● numer i adres organizacji;

● adres dostawy;

● link do profilu osoby fizycznej w mediach społecznościowych;

● adres IP.

2.4.2. Dane transakcyjne:

● informacja dotycząca opłaty od osoby fizycznej (Użytkownika) i inna informacja dotycząca usług lub towarów, zamówień w Sklepie Internetowym "Sister"s Aroma".

2.4.3. Dane finansowe:

● informacja na temat rachunku bankowego i karty kredytowej lub debetowej, informacja dotycząca rachunku i faktury, sposobu płatności.

2.4.4. Dane kontaktowe

● informacja lub zapisy stworzone w rezultacie kontaktu z "Sister"s Aroma" lub Administracją strony. Może nimi być na przykład: rozmowa telefoniczna, kontakt on-line, kontakt poprzez pocztę elektroniczną, pocztę tradycyjną lub komunikatory takie jak: Viber, Telegram, WhatsApp lub inne.

2.4.5. Dane techniczne:

● Adres IP, data i godzina żądania, treść żądania, status dostępu/kod statusu http, strona internetowa wysyłająca żądanie, przeglądarka, system operacyjny i jego interfejs, język i wersja oprogramowania przeglądarki.

3. POLITYKA PLIKÓW COOKIES

3.1. "Sister"s Aroma" oraz Administracja strony zbierają informacje na temat odwiedzania przez Użytkowników Sklepu Internetowego "Sister"s Aroma" w celu uzyskania statystyk odwiedzin i efektywność ich wykorzystania, kształtowania indywidualnego podejścia i dostosowania do zainteresowań każdego Użytkownika. Administracja strony oraz "Sister"s Aroma" robią to z pomocą różnych technologii, jedną z nich są pliki cookies. Są to dane, które strona może wysyłać przeglądarce i będą one gromadzone na komputerze w celu dalszej identyfikacji przez stronę.

3.2. Pliki cookies są wykorzystywane do oceny efektywności stron internetowych (na przykład do pomiaru liczby odwiedzających i czasu ich przebywania na stronie Sklepu Internetowego "Sister"s Aroma"), do identyfikacji najciekawszych i odwiedzanych tematów i stron, a także do zapewnienia komfortu nawigacji i korzystania ze wskazanej wyżej strony internetowej, bez gromadzenia jakichkolwiek informacji o danych osobowych. Pliki cookies mogą być również wykorzystywane do kształtowania spersonalizowanego podejścia w oparciu o dotychczasowe doświadczenia Użytkownika lub innej osoby ze Sklepem Internetowym Sister's Aroma i korzyściami z nich płynącymi. Z czasem informacje te pozwalają nam na poprawę jakości.

3.3. Pliki cookies to pliki tekstowe, które przesyłane są przez Sklep Internetowy "Sister"s Aroma" na urządzenie Użytkownika, co pozwala na ulepszenie strony Sklepu Internetowego "Sister"s Aroma". Pliki cookies są unikalne dla konta lub przeglądarki Użytkownika.

3.4. Użytkownik zostanie poinformowany o wykorzystywaniu plików cookies podczas pierwszej wizyty na stronie sklepu internetowego "Sister"s Aroma". Jeśli Użytkownik będzie przeciwny zbieraniu informacji z pomocą plików cookies, w każdej chwili istnieje możliwość dostosowania decyzji w Centrum ustawień plików cookies.

3.5. Przeglądarki zapewniają Użytkownikowi możliwość zarządzania plikami cookies zgodnie z wymaganiami. Użytkownik może w każdej chwili zarządzać i/lub usuwać, ograniczać lub blokować pliki cookies ze strony internetowej poprzez modyfikację konfiguracji przeglądarki. Jeśli użytkownik nie wyraża zgody na wykorzystywanie plików cookies na stronie Sklepu Internetowego "Sister"s Aroma" to powinien najpierw wyłączyć pliki cookies w swojej przeglądarce.

3.6. Poprzez ustawienia przeglądarki, Użytkownik może wybrać, na które pliki cookie wyraża zgodę, a na które nie. Takie ustawienia należą bezpośrednio od przeglądarki, z której korzysta Użytkownik:

ustawienia plików cookie w Chrome;

ustawienia plików cookie w Firefox;

ustawienie plików cookie w Internet Explorer;

ustawienie plików cookie w Safari.

Jeśli Użytkownik postanowił zablokować pewne funkcjonalne pliki cookie, może nie być w stanie korzystać z niektórych usług "Sister"s Aroma". Oprócz ustawień, które mogą być dostępne na stronie sklepu internetowego "Sister"s Aroma", Użytkownik może nie wyrazić zgody na wykorzystanie pewnych plików cookie.

4. GROMADZENIE I WYKORZYSTYWANIE DANYCH OSOBOWYCH

4.1. "Sister"s Aroma" i Administracja strony gromadzą dane osobowe w następujących wypadkach:

● kiedy użytkownik odwiedza stronę Sklepu Internetowego "Sister"s Aroma";

● kiedy Użytkownik wypełnia formularz kontaktowy na stronie Sklepu Internetowego "Sister"s Aroma";

● kiedy Użytkownik śledzi newsletter zamieszczony na stronie Sklepu Internetowego "Sister"s Aroma";

● kiedy Użytkownik kontaktuje się z "Sister"s Aroma" lub administracją strony przez telefon, w tym również przez komunikator, pocztę elektroniczną, w czacie na stronie internetowej lub przez social media;

● "Sister"s Aroma" oraz administracja strony może otrzymać dane osobowe osoby fizycznej, kiedy użytkownik naciska przycisk w mediach społecznościowych "lubię to", "udostępnij" lub innymi sposobami interakcji z oficjalnymi stronami "Sister's Aroma" na Facebooku, LinkedIn, Instagramie i innych platformach.

5. CEL GROMADZENIA I PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

5.1. Dane osobowe Użytkownika Sklep Internetowy "Sister"s Aroma" i Administracja strony wykorzystują:

5.1.1. Cele umowne:

● w celu zawarcia umowy, danych umownych dotyczących osoby fizycznej, a mianowicie: imienia i nazwiska, numeru telefonu, adresu e-mail i adresu dostawy;

● do zawierania umów, wykonywania, zarządzania i egzekwowania usług lub sprzedaży produktów, w tym wszelkich powiązanych umów, dodatkowych dokumentów, takich jak aneksy, zmiany itp;

● udostępniać dane osobowe partnerowi, świadczyć usługi lub sprzedawać towary osobie fizycznej;

● zarządzać płatnościami lub opłatami i należnościami;

● w celu informowania Użytkownika o zmianach/dodatkach do wszystkich usług lub towarów świadczonych lub sprzedawanych za pośrednictwem Sklepu Internetowego "Sister"s Aroma", a także o Polityce Prywatności i Polityce Plików Cookies;

● gdy "Sister"s Aroma" i Administracja strony wysyłają zamówione przez Użytkownika towary, a towary te wysyłane są siłami własnymi lub firmy logistycznej (pocztowej);

● informowanie o przewidywanym czasie zrealizowania usługi lub dostarczenia towaru do Użytkownika.

5.1.2. Cele prawne:

● do statystyki, analiz i badań rynku;

● analizowania i udoskonalania produktów i usług "Sister"s Aroma";

● wysyłania produktów pocztą do Użytkowników (firmy logistyczne);

● ujawnianie danych osobowych Użytkownika uprawnionym organom państwowym zgodnie z przepisami prawa;

● wspieranie procesów biznesowych "Sister"s Aroma";

● monitorowanie, weryfikowanie, i rejestrowanie komunikacji pomiędzy Użytkownikiem a "Sister"s Aroma";

● od czasu do czasu przesłanie Użytkownikowi informacji etykietujących, przydatnych informacji, newsletterów, nowych ofert, informacji na temat godzin pracy sklepów "Sister"s Aroma";

● informowanie użytkownika o wynikach rozpatrywania wniosków (jeśli takie istnieją);

● informowanie na temat osoby kontaktowej z firmy "Sister"s Aroma", która będzie kontaktowała się z Użytkownikiem;

● w celu proponowania dołączenia Klienta do różnego rodzaju akcji, programów, systemów lojalnościowych itp., które organizuje "Sister"s Aroma";

● w celu możliwości zapewnienia i przeprowadzania przez "Sister"s Aroma" różnego rodzaju akcji, programów, systemów lojalnościowych itp., w tym rejestracji Użytkownika we własnej bazie osób biorących udział w tych akcjach, programach, systemach lojalnościowych itp.;

● w celu możliwości dołączenia Użytkownika do różnego rodzaju polityk, zasad, regulaminów, instrukcji itp., które regulują przeprowadzanie przez "Sister"s Aroma" akcji, programów, systemów lojalnościowych itp.;

● w celu informowania Użytkowników o procedurach przeprowadzania akcji, programów, systemów lojalnościowych itp., które organizuje "Sister"s Aroma", a także informowania o wprowadzeniu zmian do polityk, zasad, regulaminów, instrukcji itp., które regulują przeprowadzanie przez "Sister"s Aroma" akcji, programów, systemów lojalnościowych itp.;

● wypełnianie innych obowiązków prawnych.

6. PRAWA UŻYTKOWNIKA

6.1. Użytkownik, odnośnie jego danych osobowych, które podlegają zbieraniu, gromadzeniu, przetwarzania, przechowywania i wykorzystywania przez "Sister"s Aroma" i Administrację strony na podstawie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (General Data Protection Regulation, GDPR; Regulation (EU) 2016/679), ma następujące prawa:

● do posiadania informacji na temat źródeł zbierania, miejsca przechowywania swoich danych osobowych, celu ich przetwarzania, lokalizacji;

● do otrzymania informacji na temat warunków udostępniania informacji;

● do dostępu do swoich danych osobowych;

● do otrzymania od administratora potwierdzenia faktu, że jego dane zostały przetworzone;

● otrzymywanie informacji odnośnie tego, czy jego dane osobowe podlegają przetwarzaniu;

● wniesienia do"Sister"s Aroma" umotywowanego żądania zawierającego sprzeciw wobec przetwarzania ich danych osobowych;

● do wysyłania próśb do administratora odnośnie sprostowania lub usunięcia danych osobowych lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych o osobie, której te dane dotyczą oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania;

● do ochrony swoich danych osobowych przed nielegalnym przetwarzaniem i przypadkowej utraty, zniszczenia, uszkodzenia wskutek celowego zatajenia, nieudostępnienia lub nieterminowego udostępnienia, a także ochrony przed podaniem informacji niezgodnych z prawdą lub dyskredytujących honor, godność i reputację biznesową osoby fizycznej;

● do złożenia skargi co do przetwarzania swoich danych osobowych do organu nadzorczego;

● jeśli dane osobowe są przekazywane do kraju trzeciego lub organizacji międzynarodowej, podmiot danych powinien zostać powiadomiony o odpowiednich zabezpieczeniach zgodnie z art. 46 GDPR dotyczącym przetwarzania danych osobowych.

● do zastosowania środków prawnych w razie naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych;

● do złożenia zastrzeżeń dotyczących ograniczenia prawa do przetwarzania swoich danych osobowych przy wyrażaniu zgody;

● do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych;

● znać mechanizm automatycznego przetwarzania danych osobowych;

● do wprowadzania zmian w swoich niekompletnych lub nieprawidłowych danych;

● do usunięcia danych osobowych, jeśli osoba skutecznie skorzystała z prawa do sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

● do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w każdej chwili;

● do wniesienia sprzeciwu wobec wykorzystywania lub przetwarzania danych osobowych przez "Sister"s Aroma" i Administrację strony, jeżeli osoba ta uważa, że wpływa to na jej prawa i wolność.

6.2. Aby skorzystać z wyżej wymienionych praw, należy skontaktować się z "Sister"s Aroma" za pomocą poczty elektronicznej: info@sistersaroma.com. W momencie gdy "Sister"s Aroma" otrzyma wniosek od Użytkownika odnośnie skorzystania z jednego z powyższych praw, "Sister"s Aroma" może poprosić Użytkownika o potwierdzenie swojej tożsamości zanim przystąpi do realizacji wniosku. Jest to działanie niezbędne do zapewnienia ochrony i bezpieczeństwa danym osobowym.

7. PRZEKAZYWANIE I UJAWNIANIE DANYCH OSOBOWYCH OSOBY FIZYCZNEJ

7.1. "Sister"s Aroma" i Administracja strony nie przekazuje i nie ujawnia żadnych danych osobowych Użytkownika, bez jego zgody, z wyjątkiem celów wspomnianych w niniejszej Polityce Prywatności lub jeśli wymagają tego przepisy prawa.

7.2. "Sister"s Aroma" i Administracja strony mogą korzystać z usług osób trzecich w celu dostarczenia i sprzedaży towarów Użytkownikowi. Wszyscy wykonawcy, którzy działają w imieniu "Sister"s Aroma" przetwarzają dane osobowe Użytkownika tylko zgodnie z instrukcją "Sister"s Aroma" i i ściśle przestrzegać niniejszej Polityki Prywatności, plików cookies oraz prawa Unii Europejskiej.

7.3. "Sister"s Aroma" i Administracja strony mogą przekazywać dane osobowe Użytkownika za granice Unii Europejskiej zgodnie ze zobowiązaniami wynikającymi z niniejszej Polityki Prywatności i plików cookie lub przepisami prawa w następujących przypadkach:

● Komisja Europejska lub inny uprawniony organ uznał, że kraj docelowy przekazania danych osobowych zapewnia odpowiedni poziom ochrony danych osobowych;

● dostawca usług/sprzedawca produktów, zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności, jest związany odpowiednimi i konkretnymi zobowiązaniami umownymi wymaganymi przez obowiązujące przepisy dotyczące ochrony danych.

8. ŚRODKI OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH UŻYTKOWNIKA

8.1. "Sister"s Aroma" i Administracja strony podejmują działania mające na celu zabezpieczenia ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych Użytkownika na wszystkich etapach ich przetwarzania, w tym również z pomocą środków organizacyjnych i technicznych.

8.2. "Sister"s Aroma" i Administracja strony podejmują wszystkie niezbędne działania, aby zapobiec przypadkowej utracie, wykorzystaniu lub nieuprawnionemu dostępowi, zmianie lub ujawnieniu danych osobowych Użytkownika.

8.3. "Sister's Aroma" i Administracja strony wdrożyły proces mający na celu reagowanie na przypadki naruszenia bezpieczeństwa danych osobowych lub nieszczęśliwych wypadków i poinformują Użytkownika oraz wszelkie właściwe organy regulacyjne o podejrzeniu naruszenia lub incydentu, jeżeli "Sister's Aroma" lub Administracja strony będą zobowiązane do tego na mocy prawa.

8.4. W przypadku gdy "Sister"s Aroma" lub Administracja strony będą przekazywać dane osobowe Użytkownika, to "Sister"s Aroma" będzie wymagać od osób trzecich podjęcia działań mających na celu ochronę danych osobowych. "Sister"s Aroma" i Administracja strony nie udzielają żadnych praw osobom trzecim na wykorzystanie danych osobowych Użytkownika w celach własnych. Osoba trzecia może wykorzystywać dane osobowe Użytkownika w określonym celu i zgodnie z instrukcją "Sister"s Aroma".

9.INFORMACJE DODATKOWE ODNOŚNIE DANYCH OSOBOWYCH UŻYTKOWNIKA

9.1. "Sister"s Aroma" oraz Administracja strony nie są zobowiązane do przekazywania danych osobowych Użytkownika osobom trzecim.

9.2. "Sister"s Aroma" oraz Administracja strony przechowują dane tak długo, jak jest to konieczne. Podczas przechowywania danych "Sister"s Aroma" oraz Administracja strony biorą pod uwagę następujące kwestie:

● czas trwania realizacji celów, dla których "Sister"s Aroma" i Administracja strony przechowują dane osobowe i czas, w u którym "Sister"s Aroma" i Administracja strony są zobowiązane do realizowania usług i sprzedaży produktów;

● zapewnienie i zarządzanie relacjami pomiędzy "Sister"s Aroma" i Administracją strony a Użytkownikiem;

● "Sister"s Aroma" oraz Administracja strony przechowują dane osobowe Użytkownika również w celu spełnienia wymogów lub instrukcji regulacyjnych, księgowych, sprawozdawczych i prawnych.

9.3. Przetwarzanie jest zgodne z prawem jedynie jeśli podmiot danych (Użytkownik) wyraził zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jedny lub kilku określonych celach. Zgodnie z paragrafem 1 artykułu 8 GDPR, przetwarzanie danych osobowych dziecka jest zgodne z prawem, jeśli ukończyło ono 16 rok życia. Jeżeli dziecko nie ma ukończonych 16 lat, przetwarzanie danych jest zgodne z prawem, jedynie jeśli rodzic lub opiekun prawny wyraził na nie zgodę.

9.4. Na stronie Sklepu Internetowego "Sister"s Aroma" mogą znajdować się hiperłącza do innych stron internetowych. Jeśli jednak Użytkownik skorzystał z tych hiperłączy, to powinien mieć na uwadze, że strony te nie są kontrolowane ani przez "Sister"s Aroma" ani przez Administrację strony sklepu. Dlatego też, "Sister"s Aroma" jak również Administracja strony nie ponoszą odpowiedzialności za ochronę i prywatność żadnej informacji, którą Użytkownik przekazuje podczas przebywania na takich stronach, i strony te nie są objęte niniejszą Polityką Prywatności. Użytkownik powinien być ostrożny i zapoznać się z polityką prywatności obowiązującą na konkretnej stronie.

10. DODATKOWE WARUNKI

10.1. "Sister"s Aroma" ma prawo do nanoszenia zmian w Polityce Prywatności bez zgody Użytkownika, jeśli powiadomi go o nich w ciągu 30 (trzydziestu) dni kalendarzowych od naniesienia zmian. Zmiany w Polityce Prywatności dokonywane są poprzez zamieszczenie nowej aktualnej wersji Polityki Prywatności pod następującym linkiem: https://eu.sistersaroma.com/pl/privacy/. Wchodząc w ten link zawsze można znaleźć obowiązującą wersję Polityki Prywatności.

10.02 Nowa Polityka Prywatności wchodzi w życie w momencie opublikowania jej na stronie sklepu internetowego "Sister"s Aroma", chyba że nowa wersja Polityki Prywatności stanowi inaczej.

10.3. W razie naniesienia zmian, które istotnie zmieniają prawa Użytkownika w zakresie prywatności, "Sister"s Aroma" lub Administracja strony prześlą dodatkową informację pocztą elektroniczną do Użytkownika. Jeśli Użytkownik nie zgodzi się na zmiany w niniejszej Polityce Prywatności, powinien skontaktować się z "Sister"s Aroma" drogą elektroniczną, pisząc na adres poczty elektronicznej: info@sistersaroma.com.

10.4. W razie niezgody na którąś ze zmian wprowadzonych do Polityki Prywatności, Użytkownik powinien zaprzestać posługiwaniem się stroną Sklepu Internetowego "Sister"s Aroma", ma również prawo żądać od Administracji strony i "Sister"s Aroma" usunięcia jego danych osobowych. Jeśli "Sister"s Aroma" lub Administracja strony nie otrzymają od Użytkownika odmowy akceptacji nowej wersji Polityki Prywatności, to oznacza to, że Użytkownik wyraża zgodę na nową wersję Polityki Prywatności.

10.5. Użytkownik (dla obywateli Unii Europejskiej) może złożyć skargę co do naruszeń prawa przez "Sister"s Aroma" lub Administrację strony do General Data Protection Regulation, GDPR; Regulation (EU) 2016/679, do sądu lub do europejskiego inspektora do spraw ochrony danych (European Data Protection Supervisor). Dane kontaktowe wspomnianego wyżej inspektora można znaleźć pod podanym niżej linkiem:

https://edps.europa.eu/about-edps/contact_en.

10.6. Użytkownik (dla obywateli Polski) może złożyć skargę co do naruszeń prawa przez "Sister"s Aroma" lub Administrację strony do Urzędu w sprawie ochrony danych osobowych (Urząd Ochrony Danych Osobowych, UODO). Dane kontaktowe wspomnianego wyżej urzędu można znaleźć pod linkiem: https://uodo.gov.pl/pl/p/kontakt.

-15%
YOUR COOKIE PREFERENCES
Continue without accepting
WELCOME TO eu.sistersaroma.com

Sister's Aroma Malletier use cookies, including third-party cookies, for functional reasons, for statistical analysis, to personalise your experience, offer you content that targets your particular interests and analyse the performance of our advertising campaigns.

You can either accept these cookies by clicking "Accept and Continue’, or click "Set cookie preferences’ to set your preferences.

What is a cookie?

A cookie is a small text file that is stored in a dedicated location on your computer, tablet, smartphone or other device when you use your browser to visit an online service. A cookie allows its sender to identify the device on which it is stored during the period of validity of consent, which does not exceed 13 months.

You may accept or reject the cookies listed below using the check box provided.

These cookies are required for optimum operation of the website, and cannot be configured. They allow us to offer you the key functions of the website (language used, display resolution, account access, shopping bag, wish list, etc.), provide you with online advice and secure our website against any attempted fraud.

These cookies are used to measure and analyse our website audience (visitor volume, pages viewed, average browsing time, etc.) to help us improve its performance. By accepting these cookies, you are helping us to improve our website.

These cookies allow us to provide you with online or in-store recommendations of products, services and content that match your expectations and preferences. By accepting these cookies, you are opting for an enriched and personalised experience.

These cookies are used for Sister's Aroma advertisements displayed on third-party websites, including social media, and are tailored to your preferences and to help us measure the effectiveness of our advertising campaigns. If you refuse these cookies, advertising (including ours) will continue to be displayed as you browse the Internet, although they will not be specific to your personal interests, and will therefore be less relevant.

You can change your preferences at any time by going to the "Cookies" module or to the "Privacy Policy" sub-section of the "LEGAL & PRIVACY" section. They are accessible through links at the bottom of any eu.sistersaroma.com website page.

See the list of cookies used on our site

For more information on our cookie policy, please click here